Truyện Tặc Cảnh (Hà Tả)

Tặc Cảnh

Tặc Cảnh

Tác giả:
Hà Tả
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Đêm mưa
Mới nhất:
Chương 585: Tân khai thủy (2 tuần trước)

Đánh giá

10
Đã có 8 người đánh giá
Đối mặt đội biến hóa, ngoại cảnh biến hóa, IQ cao phạm tội tập kích cùng trả thù, trọng án thất tổ gần như giải tán.

Tả La nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy trở thành thất tổ tổ trưởng, lấy thủy nghịch kế hoạch chiêu mộ Tô Thành, chân thành hợp tác, lấy thừa bù thiếu, trọng kiến thất tổ huy hoàng.

Nhưng làm kẻ phạm pháp Tô Thành sẽ thực tình trợ giúp Tả La sao

Toàn diện bố cục, kỳ tư diệu tưởng, kỳ án quái án, khoa học kỹ thuật phạm tội. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, thắng thua chỉ trong một ý nghĩ. Bày ra du tẩu tại bên bờ sinh tử nam nhân hữu tình, hết thảy đều ở trong sách này.

@@@@@_Cầu Like, Cầu Vote Tốt, mỗi chương truyện. Nó là động lực cho mình càng Cv tốt hơn. Thanks.