Truyện Tà Ý Vô Hạn (Trư Tiểu Tiểu)

Tà Ý Vô Hạn

Tà Ý Vô Hạn

Tác giả:
Trư Tiểu Tiểu
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Tề Thiên
Mới nhất:
Chương 308: Nửa cái thân gia (Đại kết cục) (2 tuần trước)

Đánh giá

9.2
Đã có 26 người đánh giá

Người đẹp trai bị trời ghét, tà phái cấp cường giả Tề Thiên, tại thức tỉnh Địa Hồn bước vào Ma giới cái kia một sát na cái kia, chịu khổ thiên tai tai họa bất ngờ, hồn phi phách tán. Hạnh được Thần Khí Nữ Oa thạch thủ hộ, vừa rồi lưu được một tia tàn hồn, đoạt xá trọng sinh. Nhưng mà Thiên Nguyên đại lục cũng không Ma giới địa khí, muốn tu bổ Địa Hồn, muốn khôi phục thực lực, chỉ có một con đường là hấp thu nguyên âm chi khí! (=.,= vê lù thằng main )

Đánh vỡ thuần khiết cực hạn, khiêu chiến cấm kị gông xiềng.

Cái gì, nguyên âm chi khí là thần mã ý tứ? Bạn thân, ngươi nha cũng quá thuần khiết đi à nha!

Tán gái giảng thực lực, đẩy ngã giảng hiệu suất.

Phong lưu mà không hạ lưu, dâm đãng mà không dâm uế.

Loli, ngự tỷ, Tinh Linh, tiên nữ... Có giết nhầm, không có buông tha.

Ta không ngớt truy cầu chất lượng, càng muốn truy cầu số lượng!

Cái gì, đẩy ngã quá chậm thương không dậy nổi? Hay nói giỡn, ta năm chương đẩy ngã, hai mươi chương lại đẩy ngã, Domino quân bài, đẩy toàn bộ ngược lại!