Truyện Ta Xuyên Qua Dị Năng (Thương Tâm Đích Tiểu Sửu)

Ta Xuyên Qua Dị Năng

Ta Xuyên Qua Dị Năng

Tác giả:
Thương Tâm Đích Tiểu Sửu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ta trang bức cuộc đời muốn bắt đầu rồi
Mới nhất:
Chương 227: Kết cục (3 tháng trước)

Đánh giá

9.1
Đã có 161 người đánh giá

Là một người có xuyên qua dị năng nam nhân, ta biết...