Truyện Ta Vưu Vật Bà Chủ (Tiểu Thuyền Tiêm Tiêm)

Ta Vưu Vật Bà Chủ

Ta Vưu Vật Bà Chủ

Tác giả:
Tiểu Thuyền Tiêm Tiêm
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ta không phải cố ý!
Mới nhất:
Chương 1395: Làm chó cũng sẽ không? (3 tuần trước)

Đánh giá

Đối với một cái người làm công tới nói, lớn nhất nhân tố trọng yếu là cái gì?

+ Tình trạng : chương ổn, vẫn đang tiếp tục ra.

+ Chưa check độ nguy hiểm...

+ Ae ủng hộ sẽ nhiều chương hơn.