Truyện Ta Từ Tận Thế Bắt Đầu Vô Địch (Thủy Tinh Não Đại)

Ta Từ Tận Thế Bắt Đầu Vô Địch

Ta Từ Tận Thế Bắt Đầu Vô Địch

Tác giả:
Thủy Tinh Não Đại
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Vượt qua
Mới nhất:
Chương 969: Áp chế Quy Tắc cảnh cường giả (2 ngày trước)

Đánh giá

8.2
Đã có 28 người đánh giá
200 năm sau tận thế thời đại.

Lâm Tinh Hải đạt được hệ thống, hoành hành tận thế, nghiền ép hết thảy địch.

Nghiền ép nhất thời thoải mái, một mực nghiền ép một mực thoải mái.

Đinh! Đạt được huyết khí chi lực + 1

Đinh! Đạt được gien ưu hóa + 1%

Đinh! Đạt được súng ống kỹ năng tinh thông.