Truyện Ta Tu Cái Giả Tiên (Cách Bích Lão Dịch)

Ta Tu Cái Giả Tiên

Ta Tu Cái Giả Tiên

Tác giả:
Cách Bích Lão Dịch
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ngươi thế nào không thượng thiên
Mới nhất:
Chương 659: Đại kết cục (1 tháng trước)

Đánh giá

8.5
Đã có 2 người đánh giá
Ta là Độ Kiếp Tiên Tôn 108 Đại Đệ Tử Dịch Phong, ta bây giờ đang ở đại náo Địa Phủ. Cho ta điểm cái cất giữ ta đem tên ngươi từ Sổ Sinh Tử thượng hoa xuống, thuận tiện mang ngươi Tu Tiên.

REW : Main nó sống hơn 5000 năm.Thân phận chưa biết.theo ta đoán có thể là Diêm Vương.Main đệ tử có rất nhiều.toàn lão quái không.