Truyện Ta Trọng Sinh 1999 (Bạch Sắc Trà Kỷ)

Ta Trọng Sinh 1999

Ta Trọng Sinh 1999

Tác giả:
Bạch Sắc Trà Kỷ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Nhà trệt
Mới nhất:
Chương 1000: Không cần ngươi tắm (2 tuần trước)

Đánh giá

9.4
Đã có 20 người đánh giá
Chớp mắt liền đến bôn ba niên kỷ, sinh hoạt áp lực phả vào mặt, vận mệnh chảy ngược để Tô Tỉnh trở về mười năm trước.

Tô Tỉnh phát thệ, hắn muốn sống ra dạng người.

***Ai thấy chuyện hay thì cho xin cái đánh giá***