Truyện Ta Trở Thành Một Cái Thần (Kiếm Danh Hảo Dưỡng Hoạt)

Ta Trở Thành Một Cái Thần

Ta Trở Thành Một Cái Thần

Tác giả:
Kiếm Danh Hảo Dưỡng Hoạt
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:, Lâm Hải
Mới nhất:
Chương 182:, Mệnh Vận Thụ chi thứ 1 chi (1 giờ trước)

Đánh giá

9.6
Đã có 5 người đánh giá
Theo thánh giả thời đại đến Tinh Linh đế quốc, Chư Thần hoàng hôn che đậy hết thảy, theo Man Hoang ma quái đến kỵ sĩ vinh dự, chư thần bình minh thắp sáng huy hoàng, theo pháp sư đến ảo thuật, người phàm giơ cao thần tọa, qua loa không trong biển lóe sáng xa ngôi sao, mang đến Tà chỉ ý của thần, theo truyền thuyết, đến sử thi, thần yêu thế nhân.