Truyện Ta Thực Sự Siêu Hung (Thử Gian Đích Bạch Dương)

Ta Thực Sự Siêu Hung

Ta Thực Sự Siêu Hung

Tác giả:
Thử Gian Đích Bạch Dương
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Sơn Thần câu chuyện
Mới nhất:
Chương 587: Rèn sắt khi còn nóng (20 giờ trước)

Đánh giá

9.2
Đã có 1 người đánh giá
Ta gọi Hạ Phàm, mùa hè hạ, thiên thần hạ phàm phàm .

Sau đó ta phải nói sự tình, các ngươi ngàn vạn lần không nên cười .

Ta xuyên qua .

Nhưng ta trốn được trong núi sâu ẩn cư mười năm .

Mười năm a! Trọn mười năm! Trong mười năm này ta một bước cũng không dám ly khai .

Các ngươi biết mười năm này ta là làm sao sống sao ?

Mười năm này ta mỗi ngày đều ở trong núi sâu liều mạng tu luyện, ta không phải muốn chứng minh chính mình có thật lợi hại, ta chỉ là muốn tố cáo nhân gia .