Truyện Ta Thực Sự Chính Là Game Đại Thần (Thu Độ)

Ta Thực Sự Chính Là Game Đại Thần

Ta Thực Sự Chính Là Game Đại Thần

Tác giả:
Thu Độ
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Giúp tỷ tỷ ăn gà
Mới nhất:
Chương 1102: Ta cũng nguyện ý chờ một lúc (đại kết cục) (2 tuần trước)

Đánh giá

8.7
Đã có 1 người đánh giá
"Keng! Tối Cường Đại Thần Hệ Thống phát hiện kí chủ, chính đang trói chặt, xin chờ..."

Thu hoạch được hệ thống Đỗ Tiêu, cái thứ nhất nhiệm vụ lại là trực tiếp giúp Nữ Thần tỷ tỷ ăn gà...

Nữ Thần tỷ tỷ: "Có cái gì bản sự đều bày ra, nhường tỷ tỷ ngó ngó."

Đỗ Tiêu: "Ta súng pháp nhất lưu, đủ loại kĩ thuật bắn cũng đều không có vấn đề gì, nhân xưng Á Phục đệ nhất Súng Thần."

Nữ Thần tỷ tỷ: "Liền sẽ khoác lác."

Đỗ Tiêu: "Người sáng mắt không trang ám bức, ta thực sự chính là Đại Thần!"

PS: Truyện bên trung đã ra hơn 1kc nên mn có thể
tâm nhập hố

Cầu các loại châu buff truyện