Truyện Tà Thế Đế Tôn (Huyễn Chi Lấy Một)

Tà Thế Đế Tôn

Tà Thế Đế Tôn

Tác giả:
Huyễn Chi Lấy Một
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Tà Đế
Mới nhất:
Chương 919: Gút mắc (2 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 3 người đánh giá
Ta muốn kia Hỗn Độn vì ta khai, ta muốn kia Càn Khôn vì ta có. Thế chiếu Sơn Hà phá, ngạo lăng Nhật Nguyệt ảm, khí chỉ thương khung toái, phong quyển Cửu Châu mây khói. Tà Đế lâm thế, ai dám tranh phong!

Một cái vừa ra đời liền bị vận mệnh ký hiệu thiếu niên, đi đến hắn khát vọng cường giả chi lộ, nhưng mà chờ đợi hắn sẽ là cái gì? Là trở thành bá chủ đỉnh phong chi lộ, vẫn là vận mệnh không thể theo dõi thâm uyên? Mệnh ta do ta không do trời! Bễ nghễ thương thiên, tiếu ngạo chúng sinh!

PS: Truyện bên trung đã ra hơn 1kc nên mọi người có thể yên tâm nhập hố :))