Truyện Ta Thật Là Một Cái Con Nhà Giàu (Trung Thu Nguyệt Minh)

Ta Thật Là Một Cái Con Nhà Giàu

Ta Thật Là Một Cái Con Nhà Giàu

Tác giả:
Trung Thu Nguyệt Minh
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Hôm nay ta cho ngươi cầm chuyển phát nhanh
Mới nhất:
Chương 148, ác chiến (2 tuần trước)

Đánh giá

Cầm dùng tróc sơn điện thoại bàn phím, mặc giá rẻ quần bóng rổ Tiền Đa Đa

Hai mươi tuổi sinh nhật ngày đó tiếp điện thoại: "Đa Đa, ta cho ngươi cầm miếng đất!"

"Thuận phong chuyển phát nhanh a?"

Cảm tạ phụ mẫu vĩ đại ngưng kết huyết nhục của ta, cảm tạ phụ mẫu cơ trí tạo nên linh hồn của ta, nhất cảm tạ phụ mẫu để ta trở thành phú nhị đại. . .

Kỳ thật phú nhị đại cũng không dễ dàng như vậy. . .