Truyện Ta Thật Không Muốn Nói Yêu Đương (Hải Báo Biết Gõ Chữ)

Ta Thật Không Muốn Nói Yêu Đương

Ta Thật Không Muốn Nói Yêu Đương

Tác giả:
Hải Báo Biết Gõ Chữ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Thử trượt
Mới nhất:
Chương 199: Trước hôn nhân chuẩn bị (15 giờ trước)

Đánh giá

9.6
Đã có 9 người đánh giá
Thu Viễn đạt được một cái Yêu Đương Hồi Báo Hệ Thống, tục xưng Thiểm Cẩu hệ thống.

Chỉ cần liếm muội tử liền có thể mạnh lên, đổi các loại phương thức lấy muội tử vui vẻ liền có thể mạnh lên.

Có thể muội tử một khi tiếp nhận thổ lộ, liền không còn cách nào tại muội tử trên thân đạt được bất luận cái gì ban thưởng.

Muội tử: Thu Viễn ngươi đừng liếm, ta nguyện ý làm bạn gái của ngươi.

Thu Viễn: Ta là ưa thích ngươi mới liếm ngươi sao? Là bởi vì ta thích liếm mới liếm! Không nên quá được voi đòi tiên! Nữ nhân!

Đây là một cố sự trước tiên làm thiểm cẩu, thiểm cẩu vứt bỏ muội tử, muội tử biết thiểm cẩu tốt đằng sau, trái lại biến thành thiểm cẩu.