Truyện Ta Thành Tựu Có Chút Nhiều (Trùng 2)

Ta Thành Tựu Có Chút Nhiều

Ta Thành Tựu Có Chút Nhiều

Tác giả:
Trùng 2
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: 1 người tốt (thượng)
Mới nhất:
Chương 41: Bàn Tử dã tâm (3 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 1 người đánh giá
Vì ban thưởng Mạnh Phàm trước khi trùng sinh nghĩa cử, Vũ Trụ Ý Chí phần thưởng một cái hệ thống, cũng đem hắn đưa đến ba tháng trước.

Phát động nhiệm vụ, hoàn thành sau thu hoạch được thành tựu xưng hào, xưng hào có thuộc tính.

Cố sự từ nhiệm vụ yêu cầu Mạnh Phàm thổ lộ bị cự tuyệt 100 lần bắt đầu ....