Truyện Ta Thành Cổ Thần Thân Thuộc (Quảng Trường Uy Cáp Tử)

Ta Thành Cổ Thần Thân Thuộc

Ta Thành Cổ Thần Thân Thuộc

Tác giả:
Quảng Trường Uy Cáp Tử
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1, ta từ trong trứng ấp
Mới nhất:
Chương 118, chăn thả nhân loại trại gia súc (3 phút trước)

Đánh giá

10
Đã có 3 người đánh giá
Sắp thức tỉnh Cổ Thần, đem văn minh kéo vào Thâm Uyên, hóa thành đất chết thế giới cần anh hùng cứu vớt.

Nhưng người nào nói cứu vớt thế giới nhất định phải giết chết Cổ Thần đâu? Trở thành Cổ Thần thân thuộc, thôn phệ mặt khác quái vật tiến hóa, tự mình leo lên thần vị biến thành Cổ Thần cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, không phải sao?

Nhân vật chính: Không, hay là để ta làm người đi.

Sứ Đồ nữ chính: Ngươi đã tỉnh? Giải phẫu rất thành công, ngươi bây giờ giống như ta, đều là Cổ Thần thân thuộc!