Truyện Ta Tận Thế Pháo Đài (Phi Miêu Thử)

Ta Tận Thế Pháo Đài

Ta Tận Thế Pháo Đài

Tác giả:
Phi Miêu Thử
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Mang theo 'Ngón tay vàng' sống lại
Mới nhất:
Chương 430: Sớm đến kết cục (đại kết cục) (3 tuần trước)

Đánh giá

9.3
Đã có 4 người đánh giá
Mạt Thế ba năm, một khi sống lại.

Tận thế pháo đài ở tay, này Địa Cầu, ta quyết định!