Truyện Ta Tại Trảm Yêu Ti Trừ Ma Ba Mươi Năm (Nhị Canh)

Ta Tại Trảm Yêu Ti Trừ Ma Ba Mươi Năm

Ta Tại Trảm Yêu Ti Trừ Ma Ba Mươi Năm

Tác giả:
Nhị Canh
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Yêu Ma đồ lục
Mới nhất:
Chương 175: Tam giáo biện kinh (20 giờ trước)

Đánh giá

0
Đã có 3 người đánh giá
Một thức tỉnh đến, Chu Dịch thành Đại Càn Trảm Yêu ti hành hình quan.

Đúng lúc gặp yêu ma loạn thế, quỷ quái hoành hành, càn khôn kịch biến.

Chu Dịch trốn ở Trảm Yêu ti, mỗi ngày hành hình yêu ma thu hoạch được các loại ban thưởng.

Hoàng Đình Đạo Kinh, Tử Dĩnh tiên kiếm, bàn đào linh căn, ngũ sắc thần trâu, Thiên Cương pháp thuật, Địa Sát thần thông...

Cửu thiên thập địa, từ từ tiên đạo, ta làm chưởng giáo tôn!