Truyện Ta Tại Giới Bóng Đá Điên Cuồng Cày Tiền (Vương Đại Bố)

Ta Tại Giới Bóng Đá Điên Cuồng Cày Tiền

Ta Tại Giới Bóng Đá Điên Cuồng Cày Tiền

Tác giả:
Vương Đại Bố
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1 hệ thống tới
Mới nhất:
Chương 616 đại kết cục (2 ngày trước)

Đánh giá

"Chạy khoảng cách 1, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 1 Euro."

"Chuyền bóng 1, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 200 Euro."

"Cắt bóng 1, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 1000 Euro."

"Dẫn bóng 1, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 20000 Euro."

"Hồng bài 1, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 50000 Euro."

...

Đây là một cái tại sân cỏ bên trên dùng số liệu cày tiền, đồng thời rất bình thường sung sướng cố sự!

...