Truyện Ta Tại Dị Giới Là Cái Thần (Thượng giang quân)

Ta Tại Dị Giới Là Cái Thần

Ta Tại Dị Giới Là Cái Thần

Tác giả:
Thượng giang quân
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Nguyên thủy thế giới
Mới nhất:
Chương 324: Thú triều? (2 tháng trước)

Đánh giá

9.4
Đã có 9 người đánh giá
Có thể xuyên qua lưỡng giới Phương Luy, không hiểu thấu tại dị giới thành thần linh, chỉ bất quá hắn cái này thần linh quá yếu.

Nhưng là không có việc gì, Phương Luy có biện pháp!

Quang chi vương đúng không? Ngươi khi dễ ta tín đồ không có ngươi phần lớn là a? Ngươi chờ, ta tại một thế giới khác có 75 ức tiềm ẩn tín đồ!

Thế là, thế giới hiện thực cũng bị Phương Luy mang tới một đầu đường nghiêng

PS: Thế giới hiện thực không có siêu phàm lực lượng, vai chính là duy nhất thần linh!