Truyện Ta Siêu Cấp Tán Tài Nhân Sinh (Nam Lê Xuyên)

Ta Siêu Cấp Tán Tài Nhân Sinh

Ta Siêu Cấp Tán Tài Nhân Sinh

Tác giả:
Nam Lê Xuyên
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Một ngày hai vạn
Mới nhất:
Chương 47: Ta liền biết ngươi sẽ không thừa nhận (7 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 4 người đánh giá
Tại một ngày chạng vạng tối, Trần Đông nhặt được một cái màu đen điện thoại, thế là bắt đầu điên cuồng dùng tiền kiếp sống.

Mỗi cách một đoạn thời gian trong điện thoại di động đều rót vào đại lượng kim ngạch, nhường hắn tại hạn định thời điểm xài hết.

"Dùng tiền từ trước đến nay đều không phải là vấn đề!" Trần Đông nói như thế: "Vấn đề là, xài như thế nào mới trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất dẫn đầu "

"Dùng tiền, phải có mộng tưởng!"

Trần Đông quyết định dùng vô tận tiền, làm người khác không dám làm không dám nghĩ sự tình.