Truyện Ta Ở Vạn Giới Là Đại Lão (Hồi Đáo Nguyên Sơ)

Ta Ở Vạn Giới Là Đại Lão

Ta Ở Vạn Giới Là Đại Lão

Tác giả:
Hồi Đáo Nguyên Sơ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: 1 người bên dưới
Mới nhất:
Chương 535: Tăm tích (5 ngày trước)

Đánh giá

8.3
Đã có 24 người đánh giá
Qua lại Chư Thiên, vạn giới cất bước!

Under One Person:

La Thiên Đại Tiếu, hắn trấn áp thập lão, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, trong lúc vung tay nhấc chân sơn băng địa liệt, "Trương Sở Lam, ta đến nói cho ngươi, cái gì mới thật sự là Khí! Thể! Nguyên! Lưu! ! !

Hồ yêu tiểu Hồng nương:

Vương quyền nhà, hắn cong ngón tay búng một cái, thiên địa biến sắc, vương quyền kiếm từng tấc từng tấc nứt toác, "Nguyệt Sơ, Phú Quý, Vạn Thủy Thiên Sơn, các ngươi cần cùng đi xuống đi!"

Tinh thần biến:

Vân Vụ sơn trang, hắn đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn phía đầy trời ngôi sao, "Tần Vũ, ngươi chỉ cần biết, cái gì thượng tiên, cái gì Tu Chân giả, hết thảy đều là chó má!"

Đấu Phá, Đấu La, siêu thần, Già Thiên, hoàn mỹ, Hồng Hoang

Chư Thiên vạn giới, cổ kim tương lai, ta là tối cường đại lão!