Truyện Ta Ở Vạn Giới Đưa Cơm Hộp (Khắc Kim Âu Hoàng)

Ta Ở Vạn Giới Đưa Cơm Hộp

Ta Ở Vạn Giới Đưa Cơm Hộp

Tác giả:
Khắc Kim Âu Hoàng
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Vạn Giới thức ăn ngoài hệ thống!
Mới nhất:
Chương 1713: Xí chỉ nạm kim cương! (1 tháng trước)

Đánh giá

7.9
Đã có 53 người đánh giá
Diệp Thần tám tuổi năm ấy, đoán mệnh lão đạo nói: Ngươi mười tám tuổi năm ấy đem khoác hoàng bào, mỗi ngày sơn trân hải vị làm bạn! Ta tin ngươi cái quỷ ngươi lão già này tử! Thức ăn ngoài viên hoàng màu sắc đồng phục làm việc cũng là khoác hoàng bào? Kết quả Diệp Thần quả thực thành khoác hoàng bào hiếp đáp làm bạn thức ăn ngoài viên, có điều... Hắn thức ăn ngoài có thể liên thông Vạn Giới! Anime, , , điện ảnh, trong thế giới thần thoại đều có hắn đưa thức ăn ngoài bóng người, khách hàng tặng lại cho Diệp Thần thù lao cũng đều là chạy tới không được! Cho Vũ Tắc Thiên đưa một phần hoàng muộn kê, Long Nhan Đại duyệt, ban tặng Diệp Thần một mảnh giang sơn! Cho Viêm đế đưa một phần biến thái cay đồ nướng, dành cho Diệp Thần một đoàn dịch hỏa! Cho cốt Ngạo Thiên đưa một phần qua cầu mét tuyến, cho Diệp Thần toàn thuộc tính +999999! Cho Như Lai Phật Tổ đưa một phần Phật khiêu tường, trực tiếp đưa Diệp Thần Như Lai Thần Chưởng! ... Ngang dọc Vạn Giới, đùa bỡn, hắn chính là toàn Vũ Trụ đệ nhất Vạn Giới thức ăn ngoài viên!