Truyện Ta Ở Tây Bắc Mở Cây Xăng (Ba Ba Vô Địch)

Ta Ở Tây Bắc Mở Cây Xăng

Ta Ở Tây Bắc Mở Cây Xăng

Tác giả:
Ba Ba Vô Địch
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Lạc đà hoang
Mới nhất:
Chương 429: Gặp phải chuyên gia (1 ngày trước)

Đánh giá

10
Đã có 8 người đánh giá
Thừa kế nghiệp cha, cha mẹ ở tây bắc phấn đấu cả đời sự nghiệp, bắt đầu từ hôm nay do ta thừa kế.

Chỉ dùng hai bữa sữa giá phải trả, từ lạc đà hoang trong miệng đổi lấy ấn vuông nhỏ, từ nay về sau, hoang mạc đổi Giang Nam. . .

Thể loại Đô thị Dị thuật siêu năng.
Tác giả tự định nghĩa nhãn
Bình tĩnh Làm ruộng văn Kiếm tiền