Truyện Ta Ở Cổ Đại Làm Tộc Trưởng (Tinh Vẫn Lạc)

Ta Ở Cổ Đại Làm Tộc Trưởng

Ta Ở Cổ Đại Làm Tộc Trưởng

Tác giả:
Tinh Vẫn Lạc
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01:
Mới nhất:
Chương 242: TOÀN VĂN HOÀN (1 tuần trước)

Đánh giá

Cảnh Đức Đế trong năm, thiên hạ hỗn loạn, các lộ vương hầu tầng tầng lớp lớp, các đại thế gia cũng nghĩ tại trận này đánh cờ trong cắn xuống một khẩu thịt mỡ.

Lúc đó, Vương gia đời thứ ba tộc trưởng đang lúc thiếu niên, tại học đường đọc sách, lại thân kiêm thôn trưởng chức.

Thiên hạ hỗn loạn, hắn mang theo tộc nhân tại trong thôn làm ruộng.

Thiên hạ hỗn loạn kết thúc, hắn mang theo tàn binh làm ruộng.

Làm ruộng có thể ấm no, làm ruộng có thể thay đổi thế giới.

Xuyên không nam chủ 1V1.