Truyện Ta Nhà Hàng Kết Nối Lấy Thế Giới Khác (Bò Bít Tết Khét)

Ta Nhà Hàng Kết Nối Lấy Thế Giới Khác

Ta Nhà Hàng Kết Nối Lấy Thế Giới Khác

Tác giả:
Bò Bít Tết Khét
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Tỷ tỷ của ta không có khả năng như vậy mị hoặc
Mới nhất:
Chương 148: Yotsui Rongutai (3 tháng trước)

Đánh giá

9.5
Đã có 6 người đánh giá
Tiền Thần lập chí thành là mạnh nhất ăn hàng, lại vượt qua đến đầu bếp vi tôn thế giới song song.

Dạng này còn chưa tính, hệ thống còn mở ra liên thông thế giới khác cửa lớn.

Mỗi tuần ngày chiều muộn Thời Không Môn mở ra, nhà hàng nghênh đón khác biệt thế giới những khách nhân.

Đạt được tốt bình luận , có thể thu hoạch được tốt bình luận tích phân!

Khách hàng trình độ hài lòng tăng lên , có thể thu hoạch được đặc thù khen thưởng!

Tìm Iron Man đặt trước làm trí tuệ nhân tạo phần tử xử lý đồ làm bếp! Dùng Rasengan đến hợp bột! Dùng Quả Mera Mera no Mi chưởng khống hỏa hầu!

Cái gì! Ngươi có có thể phục chế xử lý Thần Chi Nhãn?

Tiền Thần lấy ra Mangekyo Sharingan cười không nói.