Truyện Ta Muốn Làm Hoàng Đế (Yếu Ly Thứ Kinh Kha)

Ta Muốn Làm Hoàng Đế

Ta Muốn Làm Hoàng Đế

Tác giả:
Yếu Ly Thứ Kinh Kha
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Sống lại
Mới nhất:
Chương 1122 Tiết ảnh hưởng (hai ) (1 tháng trước)

Đánh giá

9
Đã có 37 người đánh giá

Ta Muốn Làm Hoàng Đế giới thiệu tóm tắt: www. uukanshu. com kiếp trước, sau khi chuyển kiếp, Lưu Đức bận bịu cho ca ca Sát Thí Cổ, cho đám bọn cậu ngoại Sát Thí Cổ, cho mẹ Sát Thí Cổ, đáng tiếc cuối cùng vẫn sắp thành lại hỏng.

Kiếp này, trở lại chuyển kiếp chi sơ, Lưu Đức thề, lại cũng không nguyện ý qua như vậy sinh hoạt.

Kiếp này

"Ta Muốn Làm Hoàng Đế!"

Trẫm Tức Quốc Gia! h T Tp://Www. uuKanShu. Com