Truyện Ta Muốn Làm Diêm La (Ách Dạ Quái Khách)

Ta Muốn Làm Diêm La

Ta Muốn Làm Diêm La

Tác giả:
Ách Dạ Quái Khách
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01:: Không giống nhau sáu giờ
Mới nhất:
Chương 213:: Thật leo lên rồi ? (2 tuần trước)

Đánh giá

9.7
Đã có 3 người đánh giá
"Đại nhân, không tốt rồi! Dọc Giang Tam tỉnh linh dị bạo phát! Xin trợ giúp!"

"Cái gì ? Ta phải tranh thủ trốn đi. . ."

". . . Đại nhân, ngài thân là Diêm La chẳng lẽ không nghĩ phấn chấn một chút quân tâm đến cái thị sát sao ?"

"Thị sát nơi nào có mạng nhỏ trọng yếu!"

Diêm La gọi ta đến tuần sơn, ta đến nhân gian đi một vòng