Truyện Ta Muốn Làm Cặn Bã Nam (Diện Thủ)

Ta Muốn Làm Cặn Bã Nam

Ta Muốn Làm Cặn Bã Nam

Tác giả:
Diện Thủ
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 01: Từ bỏ làm quan
Mới nhất:
Chương 509: Đi Phi Châu (1 tháng trước)

Đánh giá

10
Đã có 4 người đánh giá
Ăn mềm nhất đường, ngủ mềm nhất giường, hôn đứng đầu cô nương xinh đẹp, làm đứng đầu Dã Lang, sau này quãng đời còn lại, làm một cái háo sắc Tiểu Lưu Manh. Vương Dương thề muốn làm một cái cặn bã nam, nhưng đi tới đi tới, lại biến thành một cái... Cặn bã!

Chỉ có đi ăn bám tiểu phú bà là nhất ,...................


Ăn bám là no1