Truyện Ta Muốn Đại Bảo Rương (Phong Vân Chỉ Thượng)

Ta Muốn Đại Bảo Rương

Ta Muốn Đại Bảo Rương

Tác giả:
Phong Vân Chỉ Thượng
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Dị biến tiểu trò chơi
Mới nhất:
Chương 150: Thăm dò đệ 2 không gian (2 tháng trước)

Đánh giá

9.7
Đã có 3 người đánh giá
“Bảo rương mở ra thành công, đạt được trò chơi ngoại quải, dỗi khí hệ thống, dỗi người hoặc làm giận thu thập tức giận giá trị, có thể sử dụng tức giận giá trị ở trong trò chơi khai quải……”
Gì? Bảo rương còn có thể khai ra hệ thống tới?
========================================================================
Hiện giờ không đăng chương được.
Truyện CV yêu cầu chọn nhóm Cvter mới có thể thêm chương, nhưng khi tuyển nhóm Cvter thì lại báo là không tuyển thêm Cvter.
Cho nên chương hiện tại là không thể đăng thêm.
Chờ khi nào mở lại thì sẽ đăng chương lên ngay.