Truyện Ta Một Mình Trảm Phiên Mạt Thế (Tân Phong)

Ta Một Mình Trảm Phiên Mạt Thế

Ta Một Mình Trảm Phiên Mạt Thế

Tác giả:
Tân Phong
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Ta phải bình tĩnh chơi game
Mới nhất:
Chương 28: Làm ruộng, cố gắng làm ruộng (1 tuần trước)

Đánh giá

10
Đã có 3 người đánh giá
Một người ném lăn tận thế, cứ như vậy.

Phật tính thay mới, viết chơi.

Không cần truy đến cùng.

Bình tĩnh