Truyện Ta Một Đao Nơi Tay (Đại Biến Kiểm)

Ta Một Đao Nơi Tay

Ta Một Đao Nơi Tay

Tác giả:
Đại Biến Kiểm
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Văn khoa, võ khoa?
Mới nhất:
Chương 989: Đại kết cục (2) (1 tuần trước)

Đánh giá

8
Đã có 1 người đánh giá
Thất Phu Nhất Nộ Huyết Tiên Ngũ Bộ,

Võ Giả Giận Dữ Thi Sơn Huyết Cốt.

Ta có nhất đao nơi tay, đao đao thấy máu phong hầu!

==================================================
Main có cái hệ thống, có chút não, có chút ham tài.

Cảnh giới trong truyện:

Võ Đồ: khí huyết 1~200

Tiêu chuẩn Võ Giả ( khí huyết 200~639 )

Võ Chiến

Võ Tướng

Võ Tông

Võ Thánh

Võ Tôn

Võ Đế

...