Truyện Ta Thật Không Là Thần Tiên (Đao Nhất Canh)

Ta Thật Không Là Thần Tiên

Ta Thật Không Là Thần Tiên

Tác giả:
Đao Nhất Canh
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Trở về
Mới nhất:
Chương 328: Tàn phá ( văn mạt có chút giải thích, tất nhiên xem! ) (1 tháng trước)

Đánh giá

9
Đã có 20 người đánh giá
Tỉnh, rõ ràng về tới 2016 năm.

Linh khí sống lại dẫn dắt toàn cầu biến đổi lớn chưa đã đến, Triệu Tử Kiến đã bắt đầu một mình đi về phía trước.

Lúc ban đầu hắn thầm nghĩ chỉ lo thân mình, cũng bảo vệ tốt chính mình quý trọng người, lại không để ý thành tân thế giới thần.
**********
Phân loại Converter : đại thần chương đầu OK