Truyện Ta Lấy Thần Linh Làm Thức Ăn (Tương Tư Tẩy Hồng Đậu)

Ta Lấy Thần Linh Làm Thức Ăn

Ta Lấy Thần Linh Làm Thức Ăn

Tác giả:
Tương Tư Tẩy Hồng Đậu
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Long Thiền Thần Khư
Mới nhất:
Chương 251: Quy tắc ô nhiễm bạo phát (1 ngày trước)

Đánh giá

10
Đã có 3 người đánh giá
30 năm trước,

Lưu tinh trụy, Thần Khư hiện!

Có thần linh từ bên trong đi ra, lấy nhân loại làm thức ăn.

Kể từ ngày đó, nhân loại bắt đầu trở thành thần linh thức ăn,

Trừ ta!

Bởi vì ta lấy thần linh làm thức ăn.