Truyện Ta Là Quang Minh Thần (Ngạo Vô Thường)

Ta Là Quang Minh Thần

Ta Là Quang Minh Thần

Tác giả:
Ngạo Vô Thường
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Bắt đầu chính là thần
Mới nhất:
Chương 413: Chiến hậu thu hoạch (1 ngày trước)

Đánh giá

7.4
Đã có 17 người đánh giá
Phát hiện xuyên việt thành Quang Minh thần, từ đây mở ra phát triển thần quốc, xưng vương xưng bá, muốn làm gì thì làm tháng ngày.

Hố mới.