Truyện Ta Là Một Thanh Ma Kiếm (Vô Ưu Đích Vũ Khúc)

Ta Là Một Thanh Ma Kiếm

Ta Là Một Thanh Ma Kiếm

Tác giả:
Vô Ưu Đích Vũ Khúc
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Lấy người đúc kiếm
Mới nhất:
Chương 569: Đạo khí Tuyệt Phong (3 ngày trước)

Đánh giá

9
Đã có 92 người đánh giá
Ta sờ đúng phương pháp, ta giống như thanh Ma Kiếm, ta sờ đến cảm tình!

Ta yêu thích nhất cũng là cạo chết những cái kia bắt ta chém người, muốn làm ta lão hán (mà), đi nhà xí còn không rửa tay đến nhóc con!

PS: Cảnh giới: Luyện Thể cảnh, Khí Toàn cảnh, Ngưng Khí cảnh, Khí Hải cảnh, Chân Nguyên cảnh, Tiên Thiên cảnh

PS: Cầu nguyệt phiếu aaaa...

Đã kịp tác