Truyện Ta Là Đại Ngu Nhạc Gia (Manh Tuấn)

Ta Là Đại Ngu Nhạc Gia

Ta Là Đại Ngu Nhạc Gia

Tác giả:
Manh Tuấn
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương : Thực lực phái phẫn thanh
Mới nhất:
Chương 433: Khổng lồ số phiếu (1 tháng trước)

Đánh giá

5.4
Đã có 9 người đánh giá
"Ta muốn làm đại ngu nhạc gia..."

Địa cầu sống lại Phương Cảnh, ở Huyền Lan tinh, Hoa Hạ đỉnh hát ra câu này ca từ thời điểm.

Hoa ngu, đã đứng ở trên đỉnh thế giới.

Hắn khai sáng địa cầu ngu nhạc, đứng ở Hoa ngu đỉnh.

Đây là một cái ái quốc văn nghệ phẫn thanh, trọng sinh thế giới song song sau lập chí muốn trở thành lớn ngu nhạc gia. Dùng hệ thống triệu hoán địa cầu nghệ nhân, hối đoái địa cầu tác phẩm, lấy Hoa Hạ tên, chống lại dị thế Hàn ngu, Nhật ngu, Mỹ ngu, Cảng ngu (Hồng Kông) cố sự.