Truyện Ta Là Chí Tôn (Phong Lăng Thiên Hạ)

Ta Là Chí Tôn

Ta Là Chí Tôn

Tác giả:
Phong Lăng Thiên Hạ
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Viết tại sách mới trước đó!
Mới nhất:
Chương 1483: Đại kết cục « hai » « chương cuối » (1 tháng trước)

Đánh giá

8.7
Đã có 97 người đánh giá
Thuốc không thành đan chỉ là độc; Người không thành thần cuối cùng thành không! . . . Thiên Đạo có thiếu, nhân gian bất bình; hồng trần thế ngoại, Võng Lượng hoành hành; buồn bã ngươi bất hạnh, hận mà không tranh; quy tắc bên ngoài, ta đến chấp hành. Bố võ thiên hạ, giết sạch bất bình; trong tay có đao, trong lòng có tình; trong ngực mỹ nhân, dưới đao gian hùng; lặng lẽ hồng trần, không tiếc kiếp này! . . . Thời gian loạn thế, quần hùng cùng nổi lên; khói lửa khắp nơi, sơn hà phá toái. Cửu Tôn cố vấn Vân Dương đại nạn không chết, dốc lòng báo thù; kinh thiên mưu trí, đạp phá quốc thù nhà hận; thiết cốt mềm lòng, diễn dịch yêu hận tình cừu; tuyệt thế thần công, giết sạch nhân gian bất bình; lòng son bích huyết, viết lên huynh đệ thiên thu!

English Version: I Am Supreme