Truyện Ta Không Phải Là Một Tên Trộm

Ta Không Phải Là Một Tên Trộm

Ta Không Phải Là Một Tên Trộm

Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Vào Tù
Mới nhất:
Chương 63: Rớt tiền (2 năm trước)

Đánh giá

Một cái đi qua cải tạo người trẻ tuổi, một lần nữa bước vào xã hội, từ tầng dưới chót bò lên đến, từ từ thành lập chính mình nhân sinh quan. Có bằng hữu, tiền tài, âm mưu, sinh hoạt, ở lấy hay bỏ ở giữa tìm tới thuộc về chính mình vận mệnh
+ Tình trạng: Chương ổn, đang tiếp tục ra
+ Chưa check độ nguy hiểm
+ Một ngày 10-15c tùy tâm trạng
+ Vote 9~10 ở cuối mỗi chương nếu thấy hay!
+ Buff np, châu sẽ bạo chương !!!!
+ Hố sâu không thấy đáy :)))