Truyện Ta Không Muốn Làm Ảnh Đế (Du Tạc Đại Kim)

Ta Không Muốn Làm Ảnh Đế

Ta Không Muốn Làm Ảnh Đế

Tác giả:
Du Tạc Đại Kim
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Võ Thần Triệu Tử Long?
Mới nhất:
Phiên ngoại bốn (7 tháng trước)

Đánh giá

7.8
Đã có 1 người đánh giá
Vốn là nghĩ tích góp đủ 30 ngàn khối về nhà Thẩm Minh, được đến từ tương lai Ảnh Đế Kominsky truyền thừa...

Hoa Ngu tác phẩm, thời gian tuyến rất loạn, không thích chớ vào...