Truyện Ta Không Muốn Làm Ảnh Đế (Du Tạc Đại Kim)

Ta Không Muốn Làm Ảnh Đế

Ta Không Muốn Làm Ảnh Đế

Tác giả:
Du Tạc Đại Kim
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Võ Thần Triệu Tử Long?
Mới nhất:
Phiên ngoại bốn (7 tháng trước)

Đánh giá

7.8
Đã có 4 người đánh giá
Vốn là nghĩ tích góp đủ 30 ngàn khối về nhà Thẩm Minh, được đến từ tương lai Ảnh Đế Kominsky truyền thừa. . .

Hoa Ngu tác phẩm, thời gian tuyến rất loạn, không thích chớ vào. . .