Truyện Ta Khế Ước Nữ Thần (Trứ Thư Lập Thuyết)

Ta Khế Ước Nữ Thần

Ta Khế Ước Nữ Thần

Tác giả:
Trứ Thư Lập Thuyết
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thiên Mệnh Khế Ước Luân
Mới nhất:
Chương 358: Cuối cùng khúc (Toàn thư xong) (5 tháng trước)

Đánh giá

9.9
Đã có 15 người đánh giá
Nơi này có các loại Nữ thần cấp em gái, đa tài đa nghệ Lý Sư Sư, nhí nha nhí nhảnh Hoàng Dung, bách biến Ma nữ Loan Loan, ngốc bạch ngọt Ma nữ, dịu dàng hào phóng Bạch nương tử, cao lạnh cơ trí nữ học phách. . .

Lấy Nữ thần làm ván nhảy, đánh cắp thế giới quyền bính, thu được khế ước thế giới, tiêu dao vĩnh hằng!

--------------------------------------------------------------------------------
P/S: Đọc YY chơi thôi