Truyện Ta Huyền Tưởng Chi Thế Giới (Trái Đất người địa phương)

Ta Huyền Tưởng Chi Thế Giới

Ta Huyền Tưởng Chi Thế Giới

Tác giả:
Trái Đất người địa phương
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Họa vô đơn chí
Mới nhất:
Chương 31: Diễn Pháp (3 tháng trước)

Đánh giá

9
Đã có 60 người đánh giá
"Cái gì! ! !? Lại phát hiện Ngoại Tinh phi thuyền ? Ta không phải đã biểu thị công khai Trái Đất quyền sở hữu rồi không ?"

"Cái gì! ! !? Lần này tới phạm địch nhân rất lợi hại ? Được rồi, Iron Man khôi giáp còn nhiều hơn thiếu cân ?"

"Cái gì! ! !? Muốn thuê ta đi chiếm lĩnh Sinh Mệnh Tinh Cầu ? Không rảnh! Đợi lát nữa ta còn muốn đi tham gia người báo thù liên minh tụ hội đây. . ."

Được rồi, nói chung cái này chính là một cái điểu ty đạt được kỳ ngộ sau, ở các thế giới đùa giỡn nhân vật chính cùng B BOSS cố sự . .
15-7 lên chương .
Cầu Vote "tốt" và "Thanks" sau mỗi chương.