Truyện Ta, Godzilla, Great Old One (Tái Biệt Liễu Khang Kiều)

Ta, Godzilla, Great Old One

Ta, Godzilla, Great Old One

Tác giả:
Tái Biệt Liễu Khang Kiều
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Thức tỉnh cùng mở đầu
Mới nhất:
Chương 304: Chiến tranh nguy cơ lại đến (2 giờ trước)

Đánh giá

9.5
Đã có 10 người đánh giá
---- Dị Thú lưu----
Khang Kiều từ thế giới ban sơ sinh ra bên trong thức tỉnh, chỉ là hắn lúc này lại trở thành Godzilla ấu thể.

Đây là một đầu Godzilla quyền đánh Old One cự thú, chân đá tín ngưỡng Chúng Thần cố sự.

Ban sơ, Thần được xưng là Mặt Đất cùng Dung Nham tối cổ thần linh;

Sau đó, Thần được xưng là chói lọi ngôi sao cùng ánh sáng tối cổ thần linh;

Cuối cùng, Thần là vũ trụ duy nhất người điều khiển, cũng là siêu thoát vạn vật cuối cùng biểu tượng.