Truyện Ta Đoạt Xá Ma Hoàng (Bát Nguyệt Phi Ưng)

Ta Đoạt Xá Ma Hoàng

Ta Đoạt Xá Ma Hoàng

Tác giả:
Bát Nguyệt Phi Ưng
Thể loại:
Tình trạng:
Hoàn thành
Đọc từ đầu:
Chương 1. Hôm nay bắt đầu làm Ma Hoàng
Mới nhất:
Chương 755. Hoàn vũ nhất thống (đại kết cục) (30 phút trước)

Đánh giá

8.6
Đã có 1 người đánh giá
Thường nghe nói có đại năng cường giả xảy ra ngoài ý muốn, còn lại ương ngạnh một luồng thần hồn không rời.

Sau đó chiếm cứ một cái tầng dưới khổ bức thân thể thiếu niên, đoạt xá trọng sinh, tiếp lấy một đường nghịch tập, đông sơn tái khởi.

Lại hoặc là vượt qua xuyên qua khổ bức trên người thiếu niên, đến ngón tay vàng mở ra con đường thành Thần.

Nhưng người nào đó không biết là có hay không chính mình vượt qua tư thế không đúng.

Xuyên qua tới, cư nhiên đem thế gian lớn nhất đứng đầu cường giả, tôn hiệu ma hoàng ma giáo giáo chủ cho đoạt xá.

Chung quanh tất cả đều là lão đại, ta ta cảm giác nhanh bại lộ.

Làm sao bây giờ?

Suy nghĩ đủ đường.

Gấp!

Hố mới nhé các bạn.

✍✍P/s: Truyện thì có hay có dở, kẻ thấy nó hay người thấy nó dở. Không phải ai cũng có cùng sở thích. Nên ai không thích mong hãy đóng tab lặng lẽ. Đừng buôn lời cay đắng mà làm đau khổ nhau. Vô cùng cảm ơn