Truyện Ta, để khủng bố giáng lâm hiện thực! (Miêu Thần Sama)

Ta, để khủng bố giáng lâm hiện thực!

Ta, để khủng bố giáng lâm hiện thực!

Tác giả:
Miêu Thần Sama
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Hệ thống khủng bố giáng lâm
Mới nhất:
Chương 197:: Manh mới (5 tháng trước)

Đánh giá

8.9
Đã có 53 người đánh giá
FREE , đã CHECK
【 B.faloo tiếng Trung mạng cấp A ký kết tác phẩm: Ta, để khủng bố giáng lâm hiện thực! 】 Liễu Phong thu được " khủng bố giáng lâm hệ thống ", chỉ cần để thế nhân cảm nhận được đại khủng bố, là có thể thu được phần thưởng phong phú, đồng thời còn có thể hoàn toàn khống chế chế tạo ra khủng bố cảnh tượng!

Trong núi thẳm hoang phế sơn thôn, mỗi hộ phế ốc tàn xá cửa, đều đặt miêu tả tuyến quấn quanh đen quan. . .

Đóng hơn mười năm bệnh viện, vừa đến một cái nào đó thời gian điểm sau, luôn có thể nhìn thấy bên trong có lay động bóng người. . .

Cấm kỵ phủ đầy bụi băng video, một khi có người quan xem băng video, chính là mở ra một cái Hộp Pandora. . .

" keng. . . Chúc mừng ngài thu được 999 kinh hãi điểm! "

" keng. . . Chúc mừng ngài thu được. . . "

" keng. . . " (bản cố sự cùng nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương tự, chỉ do trùng hợp, chớ mô phỏng theo. )
P/S CVT : thấy ổn đăng trước , hơi ít chương , hẹn 20 tây đăng