Truyện Ta Đã Cải Tạo Thế Giới (Bình Phàm Đại Đế)

Ta Đã Cải Tạo Thế Giới

Ta Đã Cải Tạo Thế Giới

Tác giả:
Bình Phàm Đại Đế
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:: Ta trở thành thiên đạo? « #cầu kim đậu! Cầu phiếu đánh giá! »
Mới nhất:
Chương 146:: Kiếm linh thí luyện (2 tháng trước)

Đánh giá

8.3
Đã có 28 người đánh giá
« B.faloo mạng tiếng Trung A cấp ký hợp đồng tác phẩm: Ta Đã Cải Tạo Thế Giới »

Xuyên việt thế giới song song, thiên đạo tiến hành khóa lại.

Lý Lạc: Cái gì, để cho ta cải tạo thế giới, để cho thần thoại xuất hiện để cho thế giới tấn thăng?

Kết quả là, Lý Lạc có được xuyên toa thời không năng lực.

Vô số tuế nguyệt trước, Lý Lạc lưu khối tiếp theo ngọc giản, trên thực tế, Thủy Hoàng lăng mở ra, ngọc giản xuất thế thế giới chấn động, địa cầu linh khí bắt đầu khôi phục.

Vô số tuế nguyệt trước, Lý Lạc chỉ điểm một cái phàm nhân, trên thực tế, phàm nhân thành tiên thần, Thiên Đình vượt giới hàng lâm.

Từng bước từng bước đánh tạo ra thần thoại, từng bước từng bước biên soạn thần thoại, bỗng nhiên quay đầu, Lý Lạc phát hiện hắn đã trở thành thần thoại chi tổ. ( câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

Bufff bạo chương Momo : 0935205950