Truyện Ta Có Vô Số Thẻ Quái Thú (Phác Đáo Kênh)

Ta Có Vô Số Thẻ Quái Thú

Ta Có Vô Số Thẻ Quái Thú

Tác giả:
Phác Đáo Kênh
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Địa Cầu năm 3000, xuyên qua thành sủng vật?
Mới nhất:
Chương 305: Tê tê! (3 tháng trước)

Đánh giá

9
Đã có 73 người đánh giá
( Phi lư mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Ta Có Vô Số Thẻ Quái Thú )

Địa Cầu năm 3000, khoa học kỹ thuật hệ thống đình trệ, Ngự Thú Sư hệ thống quật khởi, mọi người có thể bồi dưỡng sủng thú, ngự thú đối địch, người mạnh thậm chí có thể cùng sủng thú hợp thể, nắm giữ siêu phàm lực lượng.

Trong tương lai một ngày, Đường Thanh xuyên qua đến cái này thời đại, bất quá hắn cũng không có trở thành Ngự Thú Sư, mà là trở thành một đầu sủng thú.

Ban đầu hắn muốn cá mặn một đời, nhưng nhìn xem cái này ban đầu từ đệ nhất giáo hoa trở thành đệ nhất trò cười thiện lương tuyệt sắc mỹ thiếu nữ, Đường Thanh nguyên bản dã tâm dâng lên.

Từ đó Thẻ Quái Thú hệ thống thức tỉnh.

Licker, Alien, Godzilla, King Kong, Thập Vĩ, chỉ cần là Chư Thiên Vạn Giới xuất hiện qua quái thú đều sẽ xuất hiện tại trong hệ thống, đồng thời thăng cấp giải tỏa về sau có thể thu hoạch được hắn toàn bộ năng lực.

Từ đó, một đầu tên là Vạn Thú chi vương quái thú xuất thế!

----------oOo----------
Đẳng cấp chia làm: Phàm cấp, Phổ Thông cấp, Ưu Chất cấp, Tinh Anh cấp, Thống Lĩnh cấp, Hoàn Mỹ cấp.

Truyện scan ảnh nên ko đúng được 100%, tốc độ ra truyện không được nhanh. Mỗi ngày 10c - 15c. Sẽ bạo nếu đc tặng đậu.

‣ Những mức buff:
10 np = 1 chương
1 Kim Đậu (10000 đậu) = 3 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 2 chương (chỉ tính 7 ngày/1 lần, buff liên tục không tính)
1 Thất Thải Châu = 2 chương (chỉ tính 7 ngày/1 lần, buff liên tục không tính)
1 Kim Sa Châu = 3 chương (chỉ tính 7 ngày/1 lần, buff liên tục không tính)