Truyện Ta Có Vô Số Thần Y Kỹ (Giang Biên Ngư Ông)

Ta Có Vô Số Thần Y Kỹ

Ta Có Vô Số Thần Y Kỹ

Tác giả:
Giang Biên Ngư Ông
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: thôi cung thuật
Mới nhất:
Chương 609: Cốt tổn đưa tới tăng sinh xương, dời cốt (6 giờ trước)

Đánh giá

【 Ngươi thành công học xong liền phụ nhân phương toàn thư, chúc mừng ngươi lấy được được Tôn Tư Mạc độ hảo cảm +5. Có thể đổi Tôn Tư Mạc chẩn mạch thuật, đẩy cung thuật, máu vỡ chuyên trị... 】

Thực tập sinh mận quyền để cho hạng nhất hạng thất truyền cổ đại thần y kỹ tái hiện thế gian, cứu vô số người, đúc truyền kỳ.