Truyện Ta Có Vô Số Thần Cấp Kỹ Năng (Lai Thế Hoàn Nguyện Chủng Hoa Gia)

Ta Có Vô Số Thần Cấp Kỹ Năng

Ta Có Vô Số Thần Cấp Kỹ Năng

Tác giả:
Lai Thế Hoàn Nguyện Chủng Hoa Gia
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1:Got Talent sân khấu!
Mới nhất:
Chương 193:Trận chiến mở màn bại trận? Người Địa Cầu chỗ đáng sợ (2 tháng trước)

Đánh giá

9.3
Đã có 26 người đánh giá
✍✍ ĐÔ THỊ THỂ LOẠI MỚI LẠ, B.FALOO FREE 100% .

【 B.faloo cấp A ký kết tác phẩm: Khoa học kỹ thuật: Ta có vô số Thần cấp kỹ năng 】 vượt qua bình hành thế giới, thu hoạch được 【 Thần cấp khoa học gia hệ thống 】.

Thu hoạch được tân thủ khen thưởng: 【 Thần cấp phần mềm lập trình 】, cuối cùng thời gian ba năm, một mình sáng tạo hoàn thành super software: 【 văn tự hình ảnh chuyển hoán khí 】, có thể đem bất luận cái gì văn tự cố sự đưa vào bên trong, sau đó tự động chuyển đổi trở thành tác phẩm, còn có thể dùng để chế đặc hiệu.

Vì hoàn thành hệ thống mở ra nhiệm vụ, đăng tràng sân khấu, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc thiên hạ biết rõ. (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

Ngày 6 tháng 10 lên chương, ngày đầu tiên 50c.

5 Np = 1 chương
1 Kim Đậu = 3 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 1 chương
1 Thất Thải Châu = 2 chương
1 Kim Sa Châu = 3 chương
1 Bố Cáo Lệnh = 20 chương