Truyện Ta Có Thể Thấy Tỷ Lệ Thành Công ()

Ta Có Thể Thấy Tỷ Lệ Thành Công

Ta Có Thể Thấy Tỷ Lệ Thành Công

Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Vé sổ số phía trên tỷ lệ thành công 【 Tân Thư Converter : Lạc Tử! )
Mới nhất:
Chương 837: Miểu sát đao bá (3 tuần trước)

Đánh giá

8.6
Đã có 34 người đánh giá
【 bay lô Trung Văn Võng cấp A ký kết tác phẩm: Ta có thể nhìn thấy tỷ lệ thành công ) đột nhiên có 1 ngày, Bạch Vũ phát hiện mình lại có thể nhìn thấy tỷ lệ thành công.

Bất luận chuyện gì, việc của mình cũng hoặc là người khác sự tình, chỉ cần là Bạch Vũ biết rõ, trước mắt liền đều biết xuất hiện một con số tỉ lệ phần trăm, đại biểu chuyện này tỷ lệ thành công.

Lợi dụng cái này ngón tay vàng, Bạch Vũ đi tới nhân sinh điên phong! (Bản Cố Sự cùng nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp, không nên bắt chước. )

Đô thị sảng văn thôi :v YY