Truyện Ta Có Thể Nhìn Thấy Vạn Vật Thuộc Tính (Đế U Du)

Ta Có Thể Nhìn Thấy Vạn Vật Thuộc Tính

Ta Có Thể Nhìn Thấy Vạn Vật Thuộc Tính

Tác giả:
Đế U Du
Thể loại:
Tình trạng:
Đang ra
Đọc từ đầu:
Chương 1: Vạn năng thuộc tính lấy ra hệ thống
Mới nhất:
Chương 250: Linh hồn ốc đảo (2 tháng trước)

Đánh giá

9.5
Đã có 2 người đánh giá
"Lấy ra thuộc tính, huyền khí + 10000, ngộ tính + 100, ngộ tính nghịch thiên" "Lấy ra tuyệt thế hung thú thuộc tính, lực lượng + 1000, tốc độ + 1000, thể xác + 1000, thân thể vô địch" "Lấy ra nhất phẩm đan dược thuộc tính, dung hợp đạt được, thần phẩm Kim Đan" "Lấy ra công pháp dung hợp đạt được, Thần Cấp truyền thừa công pháp" Bạch Phong đạt được nghịch thiên hệ thống, có thể nhìn thấy vạn vật thuộc tính, có thể tùy ý lấy ra thuộc tính, thậm chí có thể dung hợp.

* Cảnh giới : Luyện Thể Cảnh, Ngưng Huyền Cảnh, Hóa Huyền cảnh, Huyền Đan cảnh, Kiếp Vẫn Cảnh...